Posts Tagged "wydzielacze"

Wydzielacze i niewydzielacze

Chociaż istnieją cztery grupy krwi  O, A, B i AB, to rzeczywistość jest bardziej złożona i zawiła. Grupa krwi nie jest czynnikiem statycznym. Wyraża się ona w wieloraki sposób, a jej różne przejawy mają istotne znaczenie. Gen wydzielacza Każdy nosi…

Read More