Powiązania rak – lektyna

Związek grupa krwi – rak jest wysoce złożony i pod wieloma względami  tajemniczy. Posiadanie grupy AB lub A nie oznacza pewności czy prawdopodobieństwa  zachorowania na raka, czy gdy masz grupę 0 lub   B jesteś całkowicie  wolny od tej groźby.

Istnieje wiele przyczyn raka, wśród nich są: chemiczne czynniki rakotwórcze i promieniowanie , różne czynniki genetyczne. Te czynniki są powiązane z grupa krwi , ale jako takie nie  wytwarzałyby  wystarczających różnic w populacji. Grupa krwi sama w sobie nie jest przyczyna raka.

Na przykład palenie papierosów  może łatwo maskować lub osłabiać związek z daną grupą krwi, ponieważ jest to na tyle potężny czynnik rakotwórczy, że  sam może  wywołać raka, niezależnie od dziedziczonych skłonności lub ich braku.

Kto pozostaje przy życiu, a kto umiera? Kto przeżywa, a kto nie?

Związek grupa krwi – rak należy raczej  we współczynniku wyzdrowień  niż we współczynniku zachorowań wśród różnych grup krwi. Połączeniem dla tego związku może być „klej lektyn”.

W niektórych przypadkach, takich jak leczenie za pomocą chemioterapii w celu zwalczania raka, korzystne jest, a nawet wskazane  użycie trucizny . W związku z rakiem lektyny służą dwóm  celom: mogą zostać wykorzystane do aglutynacji (sklejania ) komórek rakowych, działając w ten sposób jako katalizator dla układu odpornościowego oraz jako budzik, który alarmuje  organizm , aby ochraniał dobre komórki.

Jak to się dzieje?

W normalnych okolicznościach produkcja cukrów powierzchniowych przez komórkę jest wysoce specyficzna i kontrolowana. Ale nie w komórce rakowej. Ponieważ materiał genetyczny jest  pomieszany, komórki rakowe tracą kontrole nad produkcją swoich cukrów powierzchniowych i zwykle wytwarzają je w większych ilościach , niż czyniłyby to  komórki normalne. Jeśli komórki rakowe wejdą w kontakt z właściwa lektyną, są bardziej skłonne do splątania się.

komórki raka złośliwego  są nawet 100 razy bardziej czułe na aglutynujące dzianie lektyn niż zdrowych komórek. Jeśli jednak przygotować dwa plasterki, z których jeden zawiera komórki normalne, a drugi rakowe, to jednakowa dawka odpowiednich lektyn przekształci plasterek lektyn  z komórkami raka złośliwego w wielka  poplątaną bryłkę sałatek, tysięcy lub milionów komórek raka i reaktywuje układ odpornościowy. Teraz przeciwciała mogą namierzyć bryły komórek rakowych, identyfikując je jak o cel do zniszczenia. To zadanie typu wyszukaj  i zniszcz jest zwykle  wykonywane  przez potężne komórki usuwające resztki , znajdujące się w wątrobie.

Lektyny są szeroko wykorzystywane  do badań biologii molekularnej raka ponieważ są one doskonałymi próbnikami, pomagającymi identyfikować  na powierzchni komórek rakowych unikatowe antygeny, nazywane markerami. Poza tym ich wykorzystanie jest ograniczone, a szkoda bo są one wszechobecne w żywności. Każdy pacjent z konkretnym rodzajem raka  może uzyskać  nowe potężne  narzędzie do zwiększenia szans przeżycia  dzięki powiązaniu raka z grupa krwi i użyciu  odpowiednich lektyn  otrzymanych za pośrednictwem odpowiedniej diety dla grupy krwi.

W okresie życia zachodzi przeogromna ilość podziałów komórkowych, dlatego  może nawet dziwić fakt , iż rak nie występuje częściej. Dzieje się tak prawdopodobnie, że nasz układ odpornościowy posiada specjalna zdolność do  wykrywania i eliminowania  szerokiej gamy mutacji, które mają miejsce każdego dnia . Rak powstaje prawdopodobnie w wyniku załamania się tego nadzoru, gdy komórkom raka udaje się oszukać układ odpornościowy, dzięki podszywaniu się pod normalne komórki.

Obecnie wiadomo, że jedyna formą raka mającą związek z grupą krwi jest rak piersi.

Związki innych postaci raka  z grupa krwi są mniej dokładniej opracowane. Wiemy, ze istnieje wiele powiązań na tle żywnościowym, które wpływają na wszystkie  lub większość form raka . W medycynie naturalnej istnieje także kilka innowacyjnych metod, które zdobywają  coraz więcej zwolenników i są wysoce cenione.

Rak piersi

z licznych badań wynika, że grupa AB  ma tendencję do zapadania  na bardziej agresywne złośliwe  postacie raka.

Badacze w oparciu o charakterystyki raka piersi uważają, że można przewidzieć , czy rozprzestrzeni się on na węzły chłonne, jeśli jest leczony barwnikiem zawierającym lektyną pochodzącą od ślimaka  winniczka. Wykazali oni silny związek między wprowadzeniem lektyny  ślimaka, a następnie pojawieniem się  kolejnych przerzutów do węzłów chłonnych.

Lektyna  Helix pomatia  jest wysoce specyficzna  – dla grupy krwi A . Badacze odkryli, że kiedy komórki rakowe się zmieniają , robią się podobne do komórek typu A. To pozwala im obchodzić wszystkie systemy obronne organizmu i wtargnąć bez przeszkód do bezbronnej  limfy.

Wiele komórek nowotworowych posiada na swoich powierzchniach unikatowe antygeny lub markery. Na przykład pacjentki  z rakiem piersi często wykazują wysokie poziomy antygenu raka 125 (CA125); podczas, gdy pacjenci z rakiem prostaty mogą mieć podwyższony antygen prostaty. Te antygeny nazywane markerami raka , są często wykorzystywane do  do śledzenia postępu choroby i skuteczności leczenia. wiele markerów  raka posiada działanie  grypy krwi . Czasami  markerami raka   sa niekompletne lub uszkodzone  antygeny grup krwi , które w normalnekj komórce  dalej tworzyłyby część systemu grupy krwi u danej osoby..

nic dziwnego, ze wiele z tych markerów  raka posiada  właściwości podobne do  komórek typu A, co pozwala im na łatwy dostęp  do układów  grupy A i grupy AB. Są przyjmowane jako  swoisty molekularny  koń trojański . Nie ulega wątpliwości , iż intruzi podobni do  typu A byliby łatwiej wykrywani i eliminowani, gdyby wślizgiwali się  do systemu grupy 0 lub grupy B.

Markery raka piersi  są w  przygniatającej większości  podobne do  komórek typu A. to stanowi odpowiedź na pytanie   odnośnie różnic w częstości nowotworów u niektórych pacjentek. Pacjentki z grupa krwi 0 lub B  u których rozwiną się  rak piersi, ich antygeny lepiej były przygotowane  i zdołały okrążyć  komórki wczesnego  stadium raka  i je zniszczyć. U pacjentek z grupą krwi  A i AB nie mogły walczyć równie skutecznie , ponieważ były w stanie odróżnić przeciwników. Gdziekolwiek się obrócimy, komórki wyglądają tak  jak one  i nie potrafiły wykryć zmutowanych komórek rakowych tak sprytnie ukrytych.

No comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>